Day: November 27, 2017

PREZENTAREA COMUNEI RIFOV

   Comuna Rîfov este situată în zona de câmpie de la sud de Ploiești, pe malurile Teleajenului, în zona de vărsare a acestui râu în Prahova. Comuna este traversată de autostrada București–Ploiești, cu acces la aceasta. De asemenea, comuna este deservită de mai multe șosele județene.

Descrierea stemei

   Stema comunei Rîfov se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat, despicat în partea stângă. În partea dreaptă se află o acvilă bicefală de argint, ieşind cu privirea spre dreapta. În partea stângă, în cartierul superior, se află un snop de spice de grâu de aur, iar în cartierul inferior se află o sondă de argint, pe terasă verde, din care ţâşneşte un jet de ţiţei. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţia elementelor însumate

   Acvila bicefală face parte din blazonul familiei Cantacuzino. Snopul de grâu semnifică una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura. Sonda simbolizează amplasarea în zonă, de către Simion Mehedinţeanu, a primei rafinării din ţară, în anul 1857.Coroana murală de argint cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 31 din data de 13 ianuarie 2011.

Numele satelor aflate in administratie:  Rîfov, Moara Domnească, Goga, Mălăieşti, Antofiloaia, Buda, Palanca, Scrita, Buchilasi

Suprafata: 4175 ha
Intravilan: 353 ha
Extravilan: 3819 ha
Populatie: 5297
Gospodarii: 1681
Nr. locuinte: 1868
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 7

Activitati specifice zonei:  agricultură, creşterea animalelor, legumicultură, balastieră.

Activitati economice principale: exploatarea de nisipuri şi pietrişuri albi a Râului Teleajen, balastieră,comerţ, panificaţie , morărit, comerţ cu legume şi cereal, apicultură.