Asistenta Sociala

1. INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 2 ANI

-DOSAR;

-COPIE:

     – B.I. sau C.I. (AMBII PĂRINŢI);

    – CERTIFICATE NAŞTERE;

    – CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;

    – LIVRETUL DE FAMILIE;

– ADEVRINŢĂ DE LA SALARIAT TIP, DE LA ANGAJATOR;

– COPIE DE PE CEREREA DEPUSĂ LA SERVICIU, DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI (CONFORM CU ORIGINALUL, ŞTAMPILATĂ ŞI SEMNATĂ);

-DISPOZIŢIE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ-ORIGINAL;

-DECLARAŢIILE AMBILOR PARINŢI CA NU REALIZEAZĂ ALTE VENITURI ŞI COPILUL ESTE ÎN ÎNGRIJIREA LOR;

-CERERE TIP;

– DECLARAŢIE CĂ SE OCUPĂ DE CREŞTEREA COPILULUI ŞI CĂ NU VA DESFĂŞURA ACTIVITĂŢI SAU NU VA REALIZA VENITURI ÎN PERIOADA CÂT SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU CREŞTERE COPIL, IAR ÎN TERMEN DE 15 ZILE SE OBLIGĂ SĂ ADUCĂ LA CUNOŞTINŢĂ ORICE MODIFICARE INTERVENITĂ.

 

2. STIMULENT PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 2 ANI

-DOSAR;

-COPIE:

     – B.I. sau C.I. (AMBII PĂRINŢI);

    – CERTIFICATE NAŞTERE;

    – CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;

-DECLARAŢIILE AMBILOR PĂRINŢI CĂ NU REALIZEAZĂ ALTE VENITURI ŞI COPILUL ESTE ÎN ÎNGRIJIREA LOR;

-ADEVERINŢĂ DE LA ANGAJATOR CU RELUAREA ACTIVITĂŢII;

-CERERE TIP.

3. ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

– LIVRET DE FAMILIE- COPIE;

-COPII ACTE STARE CIVILA ( NAŞTERE , CĂSĂTORIE, CARTE DE IDENTITATE);

-CERTIFICAT FISCAL;

-ADEVERINŢĂ REGISTRU AGRICOL;

-ADEVERINŢĂ MEDIC VETERINAR;

-DOVADA VENITURILOR  DIN LUNA PRECEDENTĂ ( CUPOANE ALOCAŢII DE STAT, ADEVERINŢĂ DE SALARIAT);

DUPĂ CAZ:

-ADEVERINŢĂ FORŢELE DE MUNCĂ PENTRU ADULŢI ŞI COPILUL CARE A ÎMPLINT 16 ANI

-ADEVERINŢĂ ELEV

-DOSAR PENTRU BIBLIORAFT

4. ACTE NECESARE PENTRU ALOCAŢIA DE SUSŢINERE A FAMILIEI

-COPIE B.I./C.I. PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI;

-COPII CERTIFICATE DE NAŞTERE ALE TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI;

-COPIE LIVRET DE FAMILIE;

-COPII ACTE STARE CIVILĂ;

-ADEVERINŢĂ REGISTRU AGRICOL;

-ADEVERINŢĂ MEDIC VETERINAR;

-DOVADA VENITURILOR (DIN LUNA PERCEDENTA) -CUPOANE ALOCAŢII DE STAT, ADEVERINŢĂ SALARIAT- DUPĂ CAZ;

-ADEVERINŢĂ ELEV;

-DOSAR PENTRU BIBLIORAFT.

5. ACTE NECESARE DOSAR ÎNCĂLZIRE CU LEMNE

 

-COPIE B.I./C.I. PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI;

-COPIE DUPĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI;

-COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE;

-ADEVERINŢĂ SALARIU, CUPON SOMAJ, CUPON ALOCAŢIE, CUPON PENSIE SAU ORICE ACT CARE FACE DOVADA VENITULUI (CU O LUNĂ ÎNAINTEA DEPUNERII CERERII);

-DECLARAŢIE CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI ŞI CĂ NU ARE DEPOZITE BANCARE > 3000 LEI;

-ACTE DE PROPRIETATE (TITLU DE PROPRIETATE, CERTIFICATE DE MOŞTENITOR, ACTE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE) – DUPĂ CAZ;

-ADEVERINŢĂ REGISTRU AGRICOL;

-FORMULAR TIPIZAT.