Casierie

 

ACTE NECESARE  IN VEDEREA OBŢINERII CERTIFICATULUI FISCAL:

-CERERE TIP ;

-TAXA 4 RON;

-ACT DE PROPRIETATE: 

  • TITLU DE PROPRIETATE (COPIE +ORIGINAL);
  • CERTIFICAT DE MOŞTENITOR ;
  • ACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE(COPIE+ORIGINAL);

-COPIE C.I.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII AUTO P.F.:

-C.I.;

-CARTE DE IDENTITATE AUTO;

-CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE/ FACTURĂ FISCALĂ.;

DECLARAŢIE TIP.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII AUTO P.J.:

-CERTIFICAT DE ÎNREGISTARE FISCALĂ;

-CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE/FACTURĂ FISCALĂ;

DECLARAŢIE;

-C.I.;

-CARTE DE IDENTITATE AUTO.

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII UNEI PROPRIETĂŢI NOI (CLĂDIRE , TEREN):

-CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE/CERTIFICAT DE MOŞTENITOR;

-DECLARAŢIE FISCALĂ TIP PENTRU CLĂDIRE / TEREN;

-C.I..

ACTE NECESARE  RADIERII  AUTO:

-C.I./CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ;

-CARTE DE IDENTITATE AUTO;

-CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPĂRARE/ FACTURĂ FISCALĂ;

DECLARAŢIE DE SCOATERE DIN EVIDENŢĂ.

ACTE NECESARE  SCUTIRII LA IMPOZIT (HANDICAP):

-CERERE TIP;

-COPIE C.I. SOŢ, SOŢIE (DACĂ ESTE CAZUL);

-CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (DACĂ ESTE CAZUL);

-ACTUL DE PROPRIETATE (CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE, EXTRAS CF, CERTIFICAT DE MOŞTENITOR, ACT DE DONAŢIE, ETC.);

-ACT DOVEDITOR CARE ATESTĂ CALITATEA DE SCUTIT;

-CARTEA DE IDENTITATE A AUTOTURISMULUI (DACĂ ESTE CAZUL).