Agricol

1.ACTE NECESARE OBŢINERII ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR:

-CERERE TIP ;

-TAXĂ DE 40 RON.

2.ACTE NECESARE OBŢINERII CARNETULUI DE COMERCIALIZARE:

-CERER TIP ;

-DATE C.I. (COPIE C.I.);

-TAXĂ 20 RON.

3. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ADEVERINŢELOR:

-CERERE TIP;

-TAXĂ 7 RON

4.ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PLANULUI DE PARCELARE “CONFORM CU ORIGINALUL”:

-CERERE TIP;

-TAXĂ 30 RON.