AVIZIER ELECTRONIC

AVIZIER ELECTRONIC


img03574-page-004


img03574-page-003


img03574-page-002


img03574-page-001

 


SKMBT_C224e20012114320-page-001


SKMBT_C224e20012114321-page-001


SKMBT_C224e20012114330-page-001


SKMBT_C224e20012114331-page-001


SKMBT_C224e20011514440-page-001

img03354-page-001


SKMBT_C224e20011315060-page-001

 


CEC-page0001


anunt toyota-page-001

 


                                DELIMITARE SECTII DE VOTARE ALEGERI PREZIDENTIALE NOIEMBRIE 2019

sectii votare prezidentiale 2019-page-001

 

 

 


SKMBT_C224e19072613390-page-001 SKMBT_C224e19072613391-page-001


cursuri pocu-page-001


anunt pesta porcina-page-001


 

SKMBT_C224e19062714030-page-001


AFIS27062019-page-001


anunt vaccinare vulpi-page-001


ASISTENTI MATERNALI


ANUNȚ
PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI ,

CATEGORIA PĂȘUNE, PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI RAFOV

PENTRU PĂȘUNATUL ANIMALELOR

 

    Consiliul Local al comunei Rafov, face cunoscut că în ziua de 26,03,2019, ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local, se va urma procedura de concesionare  prin atribuire directa a unor terenuri păşuni, proprietatea privată a Primăriei Rafov,pentru păşunatul animalelor;

 La procedura de concesionare  poate participa orice persoană care deține animale înscrise în RNE și care conform evidențelor autorității contractante nu dețin în folosință suprafețele necesare pentru efectivul de animale în baza unor alte contracte de arendare/înscriere, semnate cu terți.
Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate: 25 martie 2019, ora 16:00;
ACTE NECESARE:

I.Pentru crescătorii de animale:

 1. a) solicitare înscriere la închiriere ce include o declaraţie privind numărul de animale înscrise în registrul agricol, cu solicitarea suprafețelor
 2. b) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului
 3. c) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna
 4. d) copie după actul de identitate din care sa rezulte ca are domiciliul in comuna Rafov
 5. e) dovada că animalele pentru care se solicită păşune sunt înscrise în RNE și registrul Agricol din cadrul Primăriei Rafov.
 6. f) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate faţă de bugetul local
 7. II) Pentru organizaţiile şi asociaţiile locale ale crescătorilor de animale
 8. a) solicitare înscriere la închiriere
 9. b) copie după actul de identitate al administratorului
 10. c) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
 11. d) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna
 12. e) documentele de înfiinţareşifuncţionare: cod fiscal, hotărâre judecătorească de înfiinţare, actul constitutiv, statutul asociaţiei / statutul societăţii din care să reiasă şi obiectul de activitate, certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte şi codul unic de înregistrare; din care sa rezulte ca are sediul in comuna Rafov;
 13. f) certificat de atestare fiscală,
 14. g) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
 15. h) documentul de certificare a încărcăturii cu animale: tabele cu numărul animalelor, numele, prenumele, CNP, adresa şi semnătura proprietarilor că dau animalele la păşunat la asociaţia pentru care a semnat la care se anexează adeverinţe eliberate de primărie – registrul agricol cu efectivele de animale deţinuteşiadeverinţe eliberate de medicul veterinar cu efectivele de animale înregistrate în RNE pentru fiecare proprietar în parte aduse la zi;

Notă: toate copiile din dosarul de participare la licitaţie vor fi certificate – „copie conformă cu originalul”;

 1. i) o declarație pe proprie răspundere privind alte contracte de închiriere/concesiune/arendă, comodat pentru suprafețe de pășuni deținute pe raza altor unități administrativ – teritoriale și n umărul de animale aferent acestora

Nu vor fi admişi la concesionarea pasunilor  participanții care:

 1. se află în procedura reorganizării judiciare, insolvență sau a falimentului;
 2. dosarul de participare la închiriere este incomplet;
 3. prezintă unul din certificatele solicitate în afara termenului de valabilitate;
 4. au datorii faţă de bugetul local înscrise în certificatul fiscal;
 5. nu au exploatația sau animalele înscrise în RNE pe U.A.T. Rafov, județul Prahova

Documentele enumerate se vor depune la registratura Primăriei Rafov. 


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 derulat de catre Secretariatul General al Guvernului, coordonatorul activitatilor partenerului din cadrul M.A.I. 

– website-ul SGG la adresa

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


                      Program de lucru cu publicul Evidenta Persoanelor in perioada 01.10.2018 – 07.10.2018

                                                                                 Luni, 01.10.2018 – 08:00 – 16:00

                                                                                 Marti, 02.10.2018 – 08:00 – 16:00

                                                                                 Miercuri, 03.10.2018 – 08:00 – 18:30

                                                                                Joi, 04.10.2018 – 08:00 – 16:00

                                                                                Vineri, 05.10.2018 – 08:00 – 14:00

                                                                                Sambata, 06.10.2018 – 07:00 – 21:00

                                                                                Duminica, 07.10.2018 – 07:00 – 21:00


INVITATIE-page-001


SKMBT_C224e18061816070-001


Joi, 26.04.2018, ora 1600 , membrii Consiliului Local al comunei Rîfov sunt convocați la ședință.


CCF04242018_0001


 

Afis Bursa generala 2018_2018

 


invitatie bursa 20.04.2018_2018


TERENURI PENTRU TINERI

REGULAMENT privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003


MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA COMUNEI RÎFOV

REGULAMENT privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Rifov, judetul Prahova, precum si constatatrea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii


ANUNȚ LICITAȚIE

      Primăria comunei Rîfov cu sediul în sat Moara Domnească  DJ 101D, Nr.235, comuna Rîfov, Județul Prahova, CIF 2845559, Telefon 0244478416, Fax 0244478589, organizează în data de 20.04.2018, orele 12:00, la sediul mai sus menționat, licitație publică deschisă pentru vânzarea unui autobuz turistic marca Toyota Coaster și a unui autoturism Dacia Logan.

     Persoanele interesate pot intra în posesia Caietului de Sarcini la sediul primăriei, compartimentul Achiziții Publice, începand cu data de 02.04.2018 până la data de 20.04.2018, orele 10:00.

     Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244478589.


CCF02222018_0001


Miercuri, 21.02.2018, ora 1600 , membrii Consiliului Local al comunei Rîfov sunt convocați la ședință.


Începând cu anul 2018, Primăria Comunei Rîfov înființeaza bursa de merit “Mihai Viteazul” care va fi acordată elevilor cu cele mai bune rezultate la învățătură. Astfel, elevii cu medii cuprinse între notele 9 și 10 vor primi o bursă de merit de 100 lei lunar. Altă noutate a acestui an este și înființarea bursei sociale pentru elevii aflați în situații precare. Astfel, în afara alocatiei de stat, cea de susținere și rechizite, primăria acordă 50 lei lunar.