AVIZIER ELECTRONIC


Art. 4 “Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au vârsta de peste 5 ani, aflate pe o rază de 50 m în jurul unităților de învățământ. Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor dispune măsurile necesare pentru semnalizarea corespunzătoare a acestor zone prin marcaje/anunțuri.”

Hot. nr 55 din 07.10.2020 1-page-001 Hot. nr 55 din 07.10.2020 1-page-002


img07496-page-001


WhatsApp Image 2020-10-07 at 15.50.33


Dragi parinti si copii!

   Continuam traditia si oferim elevilor comunei Rafov din clasa 0 si clasa I ghiozdane echipate cu toate rechizitele necesare inceputului de scoala.

  Asteptam medii mari si performanta la concursurile scolare pentru a va oferi bursele de merit si bursa “Mihai Viteazul”.

   Pentru protectia copiilor am dotat scolile cu masti de protectie si dezinfectant.

  Va dorim mult succes in noul an scolar!

rechizite


img07069-page-001 img07069-page-002 img07069-page-003 img07069-page-004 img07069-page-005


img06860-page-002

img06860-page-001


img06823-page-001 (1)


 img06822-page-001 (1)


Documente cadastru

In structura de mai jos pot fi gasite:
• OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ȘI AL ALTOR DEȚINĂTORI
• PLANURI CADASTRALE

S61_Opis_alfabetic_detinatori_Rafov      S61_plan_cadastral

S76_Opis_alfabetic_detinatori_Rafov     S76_plan_cadastral

S84_Opis_alfabetic_detinatori_Rafov      S84_plan_cadastral

S93_Opis_alfabetic_detinatori_Rafov      S93_plan_cadastral

S95_Opis_alfabetic_detinatori_Rafov      S95_plan_cadastral


SKMBT_C224e20080511050-page-001


img06428-page-001


                                                                                            ANUNT

      Eforturile sustinute ale Primariei Rafov au fost incununate de succes, astfel, alaturi de inca 6 localitati din judetul Prahova, am obtinut finantare pentru cadastrul gratuit si pentru terenurile intravilane.

      Astfel, se vor masura, pe langa suprafetele extravilane si terenurile intravilane ale cetatenilor din toate satele comunei Rafov.

      Veti fi sucutiti de cheltuieli si drumuri la notar, Oficiul de cadastru, topometristi, primaria facand  toate aceste demersuri si urmand procedurile legale.

      Veti fi anuntati din timp sa depuneti la sediul nostru actele de proprietate si de stare civila.

      De asemenea, cei care au depus deja actele pentru intabularea gratuita a terenurilor din:

 • Palanca: T 88, 89, 92

 • Buda: T 81, 82

 • Malaiesti- Moara Domneasca: T 39, 40, 41

 • Moara Domneasca: T 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51

sunt invitati  sa-si ridice intabularile. Acestea sunt gata si le puteti folosi.


img05657-page-001


img05516-page-001


 img05423-page-001


oferta vanzare teren-page-001


Primaria Rafov si-a dat acordul pentru instalarea de catre RCS&RDS, la nivelul comunei, a cablului de fibra optica pentru serviciile de televiziune si internet, imbunatatind calitatea acestora. Mentionam ca echipele sunt deja la lucru.

rcs-page-001


img05058-page-001

img05057-page-001

img05057-page-002


img05010-page-001

img05010-page-002

img05010-page-003


img05010-page-004


SKMBT_C224e20042713430-page-001


albine-page-001


Anunt valabil pentru amenzile primite incepand cu data de 6 aprilie

anunt amenzi ordonanta-page-001


 


img04495-page-001


Lista actualizata la 19.03.2020

img04492-page-001


img04488-page-001


cov-page-002

cov-page-003


zone si recomandari-page-001zone si recomandari-page-002

zone si recomandari-page-003

zone si recomandari-page-004

img04441-page-001

img04441-page-002

img04441-page-003

telefoane-1


covid (1)-1


SKMBT_C224e20031015470-page-001


SKMBT_C224e20031015470-page-002


 

img04301-page-001

img04301-page-002

img04301-page-003


SKMBT_C224e20030413300-page-001


SKMBT_C224e20030413310-page-001


 

 

corona-page-001


zone afectate covid-19-page-001

zone afectate covid-19-page-002

zone afectate covid-19-page-003


 

img04002-page-001

img04005-page-001

img04003-page-001

 


anunt-page-001

Regulament atribuire terenuri tineri

LOTURI DISPONIBILE


SKMBT_C224e20020510540-page-001


img03932-page-001img03932-page-002img03932-page-003img03932-page-004

img03932-page-005


img03932-page-006

 

 


img03574-page-004


img03574-page-003


img03574-page-002


img03574-page-001

 


SKMBT_C224e20012114320-page-001


SKMBT_C224e20012114321-page-001


SKMBT_C224e20012114330-page-001


SKMBT_C224e20012114331-page-001


SKMBT_C224e20011514440-page-001

img03354-page-001


SKMBT_C224e20011315060-page-001

 


CEC-page0001


anunt toyota-page-001

 


                                DELIMITARE SECTII DE VOTARE ALEGERI PREZIDENTIALE NOIEMBRIE 2019

sectii votare prezidentiale 2019-page-001

 

 

 


SKMBT_C224e19072613390-page-001 SKMBT_C224e19072613391-page-001


cursuri pocu-page-001


anunt pesta porcina-page-001


 

SKMBT_C224e19062714030-page-001


AFIS27062019-page-001


anunt vaccinare vulpi-page-001


ASISTENTI MATERNALI


ANUNȚ
PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI ,

CATEGORIA PĂȘUNE, PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI RAFOV

PENTRU PĂȘUNATUL ANIMALELOR

 

    Consiliul Local al comunei Rafov, face cunoscut că în ziua de 26,03,2019, ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local, se va urma procedura de concesionare  prin atribuire directa a unor terenuri păşuni, proprietatea privată a Primăriei Rafov,pentru păşunatul animalelor;

 La procedura de concesionare  poate participa orice persoană care deține animale înscrise în RNE și care conform evidențelor autorității contractante nu dețin în folosință suprafețele necesare pentru efectivul de animale în baza unor alte contracte de arendare/înscriere, semnate cu terți.
Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate: 25 martie 2019, ora 16:00;
ACTE NECESARE:

I.Pentru crescătorii de animale:

 1. a) solicitare înscriere la închiriere ce include o declaraţie privind numărul de animale înscrise în registrul agricol, cu solicitarea suprafețelor
 2. b) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului
 3. c) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna
 4. d) copie după actul de identitate din care sa rezulte ca are domiciliul in comuna Rafov
 5. e) dovada că animalele pentru care se solicită păşune sunt înscrise în RNE și registrul Agricol din cadrul Primăriei Rafov.
 6. f) certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul nu are datorii neachitate faţă de bugetul local
 7. II) Pentru organizaţiile şi asociaţiile locale ale crescătorilor de animale
 8. a) solicitare înscriere la închiriere
 9. b) copie după actul de identitate al administratorului
 10. c) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
 11. d) declarație pe propria răspundere că nu va suprapășuna
 12. e) documentele de înfiinţareşifuncţionare: cod fiscal, hotărâre judecătorească de înfiinţare, actul constitutiv, statutul asociaţiei / statutul societăţii din care să reiasă şi obiectul de activitate, certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte şi codul unic de înregistrare; din care sa rezulte ca are sediul in comuna Rafov;
 13. f) certificat de atestare fiscală,
 14. g) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de protecţie a mediului;
 15. h) documentul de certificare a încărcăturii cu animale: tabele cu numărul animalelor, numele, prenumele, CNP, adresa şi semnătura proprietarilor că dau animalele la păşunat la asociaţia pentru care a semnat la care se anexează adeverinţe eliberate de primărie – registrul agricol cu efectivele de animale deţinuteşiadeverinţe eliberate de medicul veterinar cu efectivele de animale înregistrate în RNE pentru fiecare proprietar în parte aduse la zi;

Notă: toate copiile din dosarul de participare la licitaţie vor fi certificate – „copie conformă cu originalul”;

 1. i) o declarație pe proprie răspundere privind alte contracte de închiriere/concesiune/arendă, comodat pentru suprafețe de pășuni deținute pe raza altor unități administrativ – teritoriale și n umărul de animale aferent acestora

Nu vor fi admişi la concesionarea pasunilor  participanții care:

 1. se află în procedura reorganizării judiciare, insolvență sau a falimentului;
 2. dosarul de participare la închiriere este incomplet;
 3. prezintă unul din certificatele solicitate în afara termenului de valabilitate;
 4. au datorii faţă de bugetul local înscrise în certificatul fiscal;
 5. nu au exploatația sau animalele înscrise în RNE pe U.A.T. Rafov, județul Prahova

Documentele enumerate se vor depune la registratura Primăriei Rafov. 


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 derulat de catre Secretariatul General al Guvernului, coordonatorul activitatilor partenerului din cadrul M.A.I. 

– website-ul SGG la adresa

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/


                      Program de lucru cu publicul Evidenta Persoanelor in perioada 01.10.2018 – 07.10.2018

                                                                                 Luni, 01.10.2018 – 08:00 – 16:00

                                                                                 Marti, 02.10.2018 – 08:00 – 16:00

                                                                                 Miercuri, 03.10.2018 – 08:00 – 18:30

                                                                                Joi, 04.10.2018 – 08:00 – 16:00

                                                                                Vineri, 05.10.2018 – 08:00 – 14:00

                                                                                Sambata, 06.10.2018 – 07:00 – 21:00

                                                                                Duminica, 07.10.2018 – 07:00 – 21:00


INVITATIE-page-001


SKMBT_C224e18061816070-001


Joi, 26.04.2018, ora 1600 , membrii Consiliului Local al comunei Rîfov sunt convocați la ședință.


CCF04242018_0001


 

Afis Bursa generala 2018_2018

 


invitatie bursa 20.04.2018_2018


TERENURI PENTRU TINERI

REGULAMENT privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003


MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA COMUNEI RÎFOV

REGULAMENT privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea comunei Rifov, judetul Prahova, precum si constatatrea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii


ANUNȚ LICITAȚIE

      Primăria comunei Rîfov cu sediul în sat Moara Domnească  DJ 101D, Nr.235, comuna Rîfov, Județul Prahova, CIF 2845559, Telefon 0244478416, Fax 0244478589, organizează în data de 20.04.2018, orele 12:00, la sediul mai sus menționat, licitație publică deschisă pentru vânzarea unui autobuz turistic marca Toyota Coaster și a unui autoturism Dacia Logan.

     Persoanele interesate pot intra în posesia Caietului de Sarcini la sediul primăriei, compartimentul Achiziții Publice, începand cu data de 02.04.2018 până la data de 20.04.2018, orele 10:00.

     Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244478589.


CCF02222018_0001


Miercuri, 21.02.2018, ora 1600 , membrii Consiliului Local al comunei Rîfov sunt convocați la ședință.


Începând cu anul 2018, Primăria Comunei Rîfov înființeaza bursa de merit “Mihai Viteazul” care va fi acordată elevilor cu cele mai bune rezultate la învățătură. Astfel, elevii cu medii cuprinse între notele 9 și 10 vor primi o bursă de merit de 100 lei lunar. Altă noutate a acestui an este și înființarea bursei sociale pentru elevii aflați în situații precare. Astfel, în afara alocatiei de stat, cea de susținere și rechizite, primăria acordă 50 lei lunar.