Informare PNA 2022

În Monitorul Oficial nr. 381 din 18.04.2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 511 din 14.04.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022 , a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

Reglementările nou introduse prin Modificarea HG 339 sunt cuprinse in materialul informativ atasat.

 

Termenul limită de depunere este data de 30 aprilie 2022 însă ținând cont că data de 30 aprilie este zi nelucratoare solicitanții pot depune cererile de intenție până la data de 02.05.2022;
Formularul cererii de intenţie este disponibil pe pagina web a APIA sau este pus la dispoziția solicitanţilor de către funcţionarii CJ APIA Prahova.
Depunerea cererilor de intenţie împreună cu documentele atasate cererii se realizează la nivelul centrului judetean APIA Prahova din Bulevardul Independentei, nr.12, Ploiesti. Cererea de intenție şi documentele atasate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail apia.prahova@apia.org.ro .

 

În cazul formelor asociative legal constituite :

– Cererea de intenţie

– Cererea de intenţie este însoțită de următoarele documente:

copia actului de identitate – B.I./C.I. al/a reprezentantului legal al Formei Asociative Apicole
copia actelor de constituire ale Formei Asociative, conform legislației în vigoare
copia facturii proforme/facturii fiscale pentru achiziţia echipamentului pentru procesarea cerii
copia facturii proforme /facturii fiscale pentru achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii
Înscrisurile din documente sunt vizibile şi lizibile ;
În cazul documentelor redactate într-o altă limbă decât cea română acestea sunt însoțite de traduceri autorizate și legalizate ;

 

În cazul apicultorilor :
– Cererea de intenţie

– Cererea de intenţie este însoțită de următoarele documente:

copia actului de identitate – B.I./C.I. (în cazul persoanelor fizice);
copia actului de identitate – B.I./C.I. (pentru persoana împuternicită / reprezentantul legal în cazul persoanelor juridice);
copie procură/împuternicire notarială(pentru persoana împuternicită) ;
copia facturii proforme/facturii fiscale pentru achiziţia de mijloace de transport fără autopropulsie – remorcă/pavilion apicol;
copia facturii proforme /facturii fiscale pentru achiziţia de mijloace fără autopropulsie de încărcare- descărcare stupi;
copia facturii proforme /facturii fiscale pentru achiziţia de incubator de creștere a mătcilor;
copia facturii proforme/facturii fiscale pentru achiziţia de incubator de transport botci;
copia facturii proforme/facturii fiscale pentru achiziţia de kit de inseminare artificială a mătcilor;
în cazul facturării pe bucăți a componentelor kitului de inseminare artificială a mătcilor acesta conține cel puțin : microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și seringă inseminare;
copia adeverinţei eliberate de ANZ cu nr. familiilor de albine deţinute;

 

În cazul documentelor redactate într-o altă limbă decât cea română acestea sunt însoțite de traduceri autorizate și legalizate .

 

Documente

Ultima actualizare: 11:09 | 12.04.2024

Sari la conținut