Formular Urbanism

ACTE NECESARE

 

 • PENTRU PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
 • Certificatul de urbanism în original;
 • Dovada achitării taxei de prelungire (30% din taxa inițială).

 

 • PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE
 • Autorizația de construire în original;
 • Dovada achitării taxei de prelungire (30% din taxa inițială).

 

 • PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT ATESTARE EDIFICARE CONSTRUCȚIE
 • Plan propunere intabulare;
 • Copie C.I.;
 • Extras de carte funciară;
 • Autorizația de construire;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor;

sau, în cazul în care un există autorizație de construire și proces verbal:

 • Expertiza tehnică cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, conform art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată prin Legea nr. 7/06.01.2020;

 

 • Taxa 12 lei.

 

 • PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT DEZMEMBRARE/ALIPIRE
 • Plan propunere dezmembrare/alipire;
 • Act de proprietate;
 • Copie C.I.;
 • Extras de carte funciară;
 • Taxă – calculată conform HCL Rafov 82/23.11.2021.

 

 • PENTRU ELIBERARE ACORD ADMINISTRATOR DRUM LOCAL
 • Fișa de soluție;
 • Aviz de racordare;
 • Fișa de calcul;
 • Copie C.I.;
 • Act de proprietate;
 • Taxa 16 lei.

 

 

 • PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT INFORMARE
 • Copie C.I.;
 • Act de proprietate;
 • Extras de carte funciară (după caz).

 

 

CONT PLATĂ TAXĂ CERTIFICAT DE URBANISM

RO03TREZ53921070250

CIF 2845559

TREZORERIA BOLDEȘTI SCAENI

 

Taxă Certificat urbanism:

 • 17 lei pentru terenurile sub 1000 mp
 • 17+0,01 lei/ mp, pentru fiecare mp care depășește 1000 mp

Taxă Autorizație de construire:

 • 0,5% din Devizul General (C+M)

Taxă Autorizație Desființare

 • 0,1% din valoarea impozabilă (conform Certifiactului fiscal)

Ultima actualizare: 11:09 | 12.04.2024

Sari la conținut