Asistență socială

Acte necesare alocație pentru susținerea familiei

– dosar;
– copie: – B.I sau C.I (ambii părinți)
– certificate naștere;
– certificat de căsătorie;
– livret de familie;
– adeverință registrul agricol;
– adeverință medic veterinar;
– adeverințe fisc;
– adeverințe elev;
– dovada veniturilor- din luna precedentă(cupoane alocații de stat, adeverință salariat- după caz);

Cerere ASF
Declarație ASF

Indemnizație pentru creșterea copilului până la vârstă de 2 ani

– dosar;
– copie: – B.I sau C.I (ambii părințI)
– certificate naștere;
– certificat de căsătorie;
– livret de familie;
– adeverință de salariat tip de la angajator;
– copie de pe cererea depusă la serviciu, de suspendare a contractului de muncă pentru creșterea copilului ( conform cu originalul, ștampilată șI semnată);
– dispoziție de suspendare a contractului de muncă – original;
– declarațiile ambilor părințI că nu realizează alte venituri șI copilul este în îngrijirea lor;
– declarație că se ocupa de creșterea copilului șI că nu va desfășura activitățI sau nu va realiza venituri în perioada cât se află în concediu pentru creșterea copilului, iar în termen de 15 zile se obligă să aducă la cunoștință orice modificare intervenită;
– negație celalalt părinte de la angajator că nu a solicitat să intre în indemnizație;
– cerere tip.

Cerere indemnizație 2 ani
Declarație mamă – ICC_2018
Declarație tată – ICC_2018
Adeverință angajator 2021 model nou ICC – A2

Stimulent pentru creșterea copilului până la vârstă de 2 ani

– dosar;
– copie:
– B.I. sau C.I. (ambii părinți);
– certificat de căsătorie;
– certificate de naștere;
– declarațiile ambilor părințI că nu realizează alte venituri șI copilul este în îngrijirea lor;
– adeverință de la angajator cu reluarea activității;
– negație celălalt părinte;
– cerere tip.

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului
Declarație mamă – ICC_2018
Declarație tată – ICC_2018

Acte necesare alocație de stat

– dosar;
– copie:
– B.I sau C.I (ambii părințI);
– certificat de naștere copil;
– cerere tip.

Cerere alocație de stat

Ultima actualizare: 15:29 | 21.09.2023

Sari la conținut